Podsumowanie — Dostosowane i Specyficzne dla konfiguracji

Na karcie Dostosowane oraz Specyficzne dla konfiguracji w oknie dialogowym Podsumowanie możemy:

 • Określać dostosowane właściwości dla aktywnego dokumentu części, złożenia lub rysunku.
 • Zastosowywać dostosowane właściwości do określonych konfiguracji w aktywnym dokumencie części lub złożenia.
 • Tworzyć puste właściwości dostosowane – przydatne przy tworzeniu szablonu, który zawiera właściwości dostosowane, lecz bez nadawania im określonych wartości początkowych.
 • Dodawać wymiary asocjacyjne. Wymiary te mogą pochodzić ze szkiców, operacji części, operacji złożenia lub wiązań złożenia. Ponieważ wymiary w części są asocjacyjne, wartości w Liście materiałów (LM) są aktualizowane gdy wymiary ulegną zmianie.
 • Dodawać zdefiniowane przez system właściwości masy jako właściwości dostosowane, używając karty Dostosowane albo Specyficzne dla konfiguracji.
 • Edytować listę dostosowanych właściwości.

Oprócz LM, możemy używać właściwości na następujące sposoby:

 • Jako kryteria zaawansowanego wyboru w zarządzaniu konfiguracji złożenia
 • W formatach arkusza rysunku oraz by tworzyć łącza notatek do właściwości dokumentu
 • Aby określić właściwość nazwaną Opis, która pojawi się w oknach dialogowych Otwórz i Zapisz jako
Jeżeli planujemy użyć właściwości jako dostosowanej kolumny w Liście materiałów:
 • Dla list materiałów opartych na Excel nie należy uwzględniać odstępów w Nazwie właściwości.
 • Dla list materiałów opartych na tabeli odstępy w Nazwie właściwości są dopuszczalne.