Okno dialogowe Zaawansowany wybór komponentów – karta Zdefiniuj kryteria wyszukiwania

W tym oknie dialogowym można zdefiniować kryteria wyszukiwania umożliwiające wybieranie komponentów na podstawie ich określonych cech charakterystycznych.

Aby otworzyć to okno dialogowe, należy:

Kliknąć strzałkę w dół na Wybierz (pasek narzędzi Standard) i kliknąć Zaawansowany wybór, lub kliknąć Narzędzia > Wybór komponentów > Zaawansowany wybór.

Określić kategorie, warunki i wartości.

Zastosuj Wyszukuje w złożeniu komponenty spełniające określone kryteria wyszukiwania, a następnie podświetla je. W razie konieczności można zmodyfikować wybór i ponownie kliknąć przycisk Zastosuj.

Opcje

Usuń Usuwa wybrany wiersz. Kliknąć ponumerowaną komórkę w lewej kolumnie, aby podświetlić wiersz, który ma zostać usunięty. Aby podświetlić wiele wierszy, należy przytrzymać klawisz Ctrl.
Wyczyść wszystkie Usuwa wszystkie wiersze.
Nazwa wyszukiwania Wpisać nazwę i kliknąć , aby zapisać kryteria wyboru. Kliknąć , aby wybrać wcześniej zapisane wyszukiwania.
Na karcie Zarządzanie wyszukiwaniami można dodawać zapisane wyszukiwania do Ulubionych.