Wybieranie według widoków

Można wybrać wszystkie komponenty złożenia, które są widoczne w widoku standardowym lub bieżącym.

Aby wybrać komponenty według widoków, należy:

  1. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • Na pasku narzędzi Standard rozwinąć menu wysuwane Wybierz i kliknąć Wybierz według widoków.
    • Kliknąć prawym przyciskiem myszy puste miejsce w obszarze graficznym, a na kontekstowym pasku narzędzi rozwinąć menu wysuwane Wybierz i kliknąć Wybierz według widoków.
  2. W oknie dialogowym Wybierz komponenty po widoku wybrać co najmniej jeden widok.
    Zostaną wybrane komponenty, które są widoczne w wybranych widokach.