Wybieranie ukrytych komponentów w obszarze graficznym

Można tymczasowo przełączyć wyświetlanie ukrytych komponentów, aby umożliwić graficzne wybieranie ukrytych komponentów, które chcemy pokazać.

Aby wybrać pokazywanie ukrytych komponentów, należy:

  1. Kliknąć Pokaż ukryte komponenty (pasek narzędzi Złożenie).
    Pojawi się okno dialogowe Pokaż ukryte. W obszarze graficznym wyświetlone zostaną ukryte komponenty, a komponenty pokazane znikną. Wskaźnik zmieni się na następujący: .
  2. W obszarze graficznym wybrać komponenty, które chcemy pokazać.
    Wybrane komponenty tymczasowo znikną.
  3. W oknie dialogowym kliknąć Wyjdź z Pokaż ukryte.
    Komponenty, które były pierwotnie pokazywane, pojawią się ponownie, wraz z komponentami wybranymi w kroku 2, gdy aktywne było narzędzie Pokaż ukryte.