Okno Podgląd komponentu

W oknie Podgląd komponentu można wyświetlać wiele komponentów. Można użyć opcji Synchronizuj , aby zsynchronizować okno Podgląd komponentu z oknem złożenia. Istnieje też możliwość zmiany stylu wyświetlania wybranych komponentów w oknie złożenia.

Większość narzędzi z okna złożenia jest dostępnych także w oknie Podgląd komponentu. Niedostępne są następujące narzędzia: Wyizoluj, Okienko ekranu, Nowe okno i Zamknij wszystkie.

Do wyświetlenia w oknie Podgląd komponentu nie można wybrać komponentów ukrytych, wygaszonych lub w trybie „tylko grafika”.

Okno Podgląd komponentu nie jest dostępne w następujących sytuacjach:
  • Aktywna jest funkcja Wyizoluj.
  • Otwarto więcej niż jedno okienko ekranu.
  • Edytowany jest komponent w kontekście.

Aby otworzyć okno Podgląd komponentu, należy wybrać komponent i kliknąć Narzędzia > Komponent > Okno podglądu .

Opcje dostępne w oknie Podgląd komponentu:
Widoczny  
Przedstawienie krawędziowe  
Przezroczysty  
Ukryty  
Synchronizuj Wyrównuje okno Podglądu komponentu z oknem złożenia po zmianie orientacji lub użyciu narzędzia powiększania, takiego jak Powiększ z dopasowaniem lub Powiększ obszar.
  Wyjdź z podglądu Zamyka okno Podgląd komponentu.