Widoki rozstrzelone w złożeniach

Widok rozstrzelony pozwala zapoznać się z rozłożeniem komponentów złożenia, ale rozmieszczonych w taki sposób, aby pokazać ich dopasowanie w złożeniu.

Widoki rozstrzelone tworzy się poprzez wybieranie i przeciąganie części w obszarze graficznym, dzięki czemu powstają kroki rozstrzelenia. W widokach rozstrzelonych możemy:
  • Równomiernie rozmieścić rozstrzelone stosy komponentów.
  • Promieniowo rozstrzelić komponenty względem osi.
  • Przeciągnąć i automatycznie rozmieścić wiele komponentów.
  • Dołączyć nowy komponent do istniejących kroków rozstrzelenia innego komponentu. Jest to użyteczne w przypadku dodawania części do złożenia, które ma widok rozstrzelony.
  • Ponownie użyć widoku rozstrzelonego z podzespołu w złożeniu wyższego poziomu.
  • Dodać linie rozstrzelenia, aby wskazać relacje komponentów.
Gdy złożenie jest rozstrzelone, nie można dodawać wiązań do złożenia.