Metody projektowania (Projektowanie od dołu w górę i od góry w dół)

Złożenia można utworzyć wykorzystując metodę projektowania od dołu w górę, projektowania od góry w dół lub kombinację tych metod.

Projektowanie od dołu w górę

Projektowanie od dołu w górę jest metodą tradycyjną. Najpierw projektuje się i modeluje części a następnie wstawia je do złożenia i używa wiązań, aby umieścić część. Aby zmienić części, należy edytować je indywidualnie. Zmiany te są następnie widoczne w złożeniu.

Projektowanie od dołu w górę jest zalecaną techniką dla uprzednio skonstruowanych, gotowych części lub standardowych komponentów jak narzędzia, koła pasowe, silniki, itd. Części te nie zmieniają kształtu ani rozmiaru w zależności od projektu chyba że wybierzemy inny komponent.

Projektowanie od góry w dół

Projektowanie od góry w dół zwane jest również „projektowaniem w kontekście” w Pomocy SOLIDWORKS.

W Projektowaniu od góry w dół kształty, rozmiary i lokalizacje części mogą być zaprojektowane w złożeniu. Na przykład:

  • Można modelować wspornik dla silnika tak, aby był zawsze w prawidłowym rozmiarze dla silnika nawet po przeniesieniu samego silnika. SOLIDWORKS automatycznie zmieni rozmiar wspornika. Możliwość ta jest szczególnie pomocna dla części takich jak wsporniki, umocowania i obudowy, których celem jest przytrzymywanie innych części w prawidłowych pozycjach. Można również użyć projektowania od góry w dół na pewnych operacjach (takich jak kołki bazujące) w częściach projektowanych od dołu w górę.
  • Projekt kopiarki może być ułożony w szkicu układu, którego elementy reprezentują różne elementy kopiarki. Komponenty 3D będą utworzone w oparciu o tenże szkic. Przy przenoszeniu lub zmienianiu rozmiaru elementów w szkicu, SOLIDWORKS automatycznie przeniesie lub zmieni rozmiar komponentów 3D w złożeniu. Szybkość i elastyczność szkicu pozwala na wypróbowanie kilku wersji projektu przed zbudowaniem trójwymiarowej geometrii i dokonywanie wielu typów zmian w jednej centralnej lokalizacji.

Zaletą projektowania od góry w dół jest mniejsza ilość powtarzania pracy przy zmianie projektu. Części wiedzą jak się aktualizować w oparciu o sposób w jaki zostały utworzone.

Technik projektowania od góry w dół można używać odnośnie do pewnych operacji części, całych części lub całych złożeń. W praktyce projektanci typowo używają technik od góry w dół, aby rozplanować złożenia i uchwycić kluczowe aspekty części specyficznych dla ich złożeń.