Wyizoluj

Za pomocą opcji Wyizoluj można ustawić widoczność niewybranych komponentów na Ukryte, Przezroczyste lub Przedstawienie krawędziowe, co pozwala skupić się na wybranych komponentach.

Można wyizolować części lub podzespoły, aby je edytować w kontekście złożenia. Można wyizolować komponenty dzielące wiązanie.

Użyć podręcznego paska narzędzi Wyizoluj, aby zmienić widoczność ukrytych komponentów na Przedstawienie krawędziowe, Przezroczyste lub Ukryte. Przezroczystość używana podczas edytowania komponentu w kontekście złożenia nie jest używana, gdy aktywna jest funkcja Wyizoluj.

Kliknąć Zapisz jako Stan wyświetlania , aby zapisać cechy charakterystyczne wyświetlania w nowym stanie wyświetlania. Dostęp do stanu wyświetlania można uzyskać z menedżera konfiguracji ConfigurationManager. Jeśli stan wyświetlania nie zostanie zapisany, przywrócony zostanie stan pierwotny.

W przypadku wybrania stanu Ukryte można dopasować drzewo operacji FeatureManager do obszaru graficznego, wybierając Filtr ukrytych/wygaszonych komponentów w pozycji Filtr .

Aby wyizolować komponenty, które dzielą wiązanie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wiązanie w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć Wyizoluj.

Wyizolowanie komponentów do przeglądania lub edycji

Aby wyizolować komponenty, należy:

 1. Wybrać komponenty do wyizolowania w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager.
 2. Kliknąć Widok > Wyświetlaj > Wyizoluj lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyizoluj.
  Aby wyizolować komponenty, które dzielą wiązanie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wiązanie w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć Wyizoluj.
  Usunięte komponenty zmieniają stan wyświetlania na Ukryte, Przedstawienie krawędziowe lub Przezroczysty. Można użyć podręcznego paska narzędzi Wyizoluj, aby zmienić ich stan wyświetlania:
  Przedstawienie krawędziowe
  Przezroczysty
  Ukryty
 3. Wybrać komponent do edycji i kliknąć Edytuj część lub Edytuj złożenie .
 4. Opcjonalne: Kliknąć Zapisz jako Stan wyświetlania , aby zapisać cechy charakterystyczne wyświetlania w nowym stanie wyświetlania.
 5. Po zakończeniu pracy nad wyizolowanymi komponentami należy kliknąć Wyjdź z Wyizoluj na podręcznym pasku narzędzi Wyizoluj i Edytuj komponent w menedżerze poleceń CommandManager.
  Model powróci do swego pierwotnego stanu wyświetlania.