Filtrowanie drzewa operacji FeatureManager w złożeniach

Narzędzia Filtr w górnej części drzewa operacji FeatureManager można użyć do filtrowania elementów wyświetlanych w drzewie.

Można filtrować wg następujących kryteriów:
 • Nazwa komponentu i operacji
 • Stan pokaż/ukryj komponent
 • Metki, które dodano

Opcje filtrowania:

Filtr widoku graficznego W obszarze graficznym wyświetlane są tylko komponenty widoczne w drzewie operacji FeatureManager.
Filtr ukrytych/wygaszonych komponentów Ukrywa wygaszone i ukryte komponenty.
Szukaj we właściwościach dostosowanych Zawiera niestandardowe właściwości, metki, komentarze i opisy komponentów, które pasują do tekstu.

Filtrowanie obszaru graficznego

Podczas filtrowania drzewa operacji FeatureManager według nazw komponentów lub operacji można określić, aby w obszarze graficznym były wyświetlane tylko komponenty, które są widoczne w drzewie.

Aby dokonać filtrowania w obszarze graficznym, należy:

 1. Aby filtrować elementy w drzewie operacji FeatureManager, należy wpisać słowo kluczowe w sekcji Filtr .
 2. Kliknąć i zaznaczyć opcję Filtr widoku graficznego lub usunąć jej zaznaczenie.
  • Jeśli opcja Filtr widoku graficznego nie jest zaznaczona, obszar graficzny nie ulega zmianie podczas filtrowania w drzewie operacji FeatureManager.
  • W przypadku gdy opcja Filtr widoku graficznego jest zaznaczona, w obszarze graficznym widoczne są tylko te komponenty, które widać w drzewie operacji FeatureManager.
 3. Aby wyłączyć filtr, należy kliknąć w części Filtr.

Filtrowanie komponentów ukrytych i wygaszonych

Aby filtrować ukryte i wygaszone komponenty, należy:

 1. W sekcji Filtr kliknąć i zaznaczyć opcję Filtr ukrytych/wygaszonych komponentów.
  Ukryte i wygaszone komponenty znikną z drzewa operacji FeatureManager.
 2. Aby wyświetlić komponenty, kliknąć ponownie i usunąć zaznaczenie opcji Filtr ukrytych/wygaszonych komponentów.
  Podczas ukrywania komponentów przy użyciu narzędzia Wyizoluj można dopasować drzewo operacji FeatureManager do obszaru graficznego, wybierając opcję Filtr ukrytych/wygaszonych komponentów w sekcji Filtr.

Szukaj we właściwościach dostosowanych

Za pomocą opcji Szukaj we właściwościach dostosowanych można uwzględnić właściwości dostosowane, które pasują do tekstu.

Aby uwzględnić właściwości dostosowane pasujące do tekstu:

 1. W sekcji Filtr kliknąć , a potem kliknąć Szukaj we właściwościach dostosowanych.
  Właściwości dostosowane, które pasują do tekstu, pojawiają się w drzewie operacji FeatureManager.
 2. Kliknąć ponownie i usunąć zaznaczenie opcji Szukaj we właściwościach dostosowanych.
  Właściwości dostosowane nie będą wyświetlane w drzewie operacji FeatureManager.