Wybieranie komponentów według rozmiaru

Można wybrać wszystkie komponenty, które są mniejsze niż określony procent rozmiaru ramki granicznej złożenia.

Aby wybrać komponenty złożenia według rozmiaru:

 1. Kliknąć Narzędzia > Wybór komponentów > Wybierz według rozmiaru.
 2. W oknie dialogowym ustawić następujące opcje:
    Opcja Opis
    Procent rozmiaru złożenia Wybiera wszystkie komponenty, które są mniejsze niż określony procent rozmiaru ramki granicznej złożenia. Przesunąć suwak, aby zmienić wartość procentową.
    Wybór dynamiczny Wyświetla podgląd wyborów podczas zmieniania wartości w pozycji Procent rozmiaru złożenia.
  Podgląd wybranego obszaru (Ustawienie dostępne, gdy nie jest zaznaczona opcja Wybór dynamiczny), Wyświetla podgląd wyborów.
    Zaznaczone Wyświetla liczbę wybranych komponentów.
 3. Kliknąć OK.
  Zostaną wybrane komponenty, które są mniejsze niż określony procent rozmiaru złożenia.