Wybieranie podzespołów w obszarze graficznym

Podzespół można wybrać w obszarze graficznym, klikając jeden z jego komponentów prawym przyciskiem myszy i wybierając Wybierz podzespół.

Jeżeli komponent znajduje się w zagnieżdżonym podzespole, wyświetlona zostanie lista hierarchiczna. Przenieść wskaźnik na listę, aby podświetlić różne podzespoły, a następnie kliknąć, aby wybrać jeden z nich.