Wybór objętości

W złożeniu można wybierać komponenty w oparciu o zdefiniowaną tymczasową objętość.

Aby wybrać komponenty przy użyciu narzędzia Wybór objętości, należy:

 1. Wykonać jedną z następujących czynności:
  • Na pasku narzędzi Standard rozwinąć menu wysuwane Wybierz i kliknąć Wybór objętości.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy puste miejsce w obszarze graficznym, a na kontekstowym pasku narzędzi rozwinąć menu wysuwane Wybierz i kliknąć Wybór objętości.
  • Kliknąć Narzędzia > Wybór komponentu > Wybór objętości.
 2. Przeciągnąć aby zdefiniować prostokąt:
  • Przeciągnąć od lewej do prawej, aby wybrać komponenty leżące całkowicie wewnątrz objętości.
  • Przeciągnąć od lewej do prawej, aby wybrać komponenty leżące wewnątrz objętości lub przecinane przez nią.
  Prostokąt jest rysowany na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ekranu komputera. Domyślnie płaszczyzna ta przechodzi przez początek układu współrzędnych złożenia. Lokalizacją płaszczyzny można sterować dokonując wstępnego wyboru elementów. Jeżeli wybrano wstępnie:
  • Wierzchołek: Płaszczyzna przechodzi przez ten wierzchołek.
  • Krawędź lub ścianę nieplanarną: Płaszczyzna przecina krawędź lub ścianę w lokalizacji najbliższej początkowi układu współrzędnych.
  • Ścianę planarną lub płaszczyznę odniesienia: Prostokąt jest rysowany na tej płaszczyźnie a wyświetlanie zmienia kierunek na normalny do tej płaszczyzny.
 3. Zwolnić przycisk myszy.
  Na prostokącie pojawią się uchwyty przeciągania.

 4. Aby rozwinąć objętość, należy kliknąć uchwyt, przemieścić wskaźnik, a następnie kliknąć ponownie, aby zwolnić uchwyt.
  Podczas zmieniania objętości następuje dynamiczne wybieranie komponentów.
 5. Nacisnąć klawisz Esc lub zainicjować dowolne polecenie, które jest dostępne po wybraniu wielu komponentów.