Okno dialogowe Zaawansowany wybór komponentów – karta Zarządzanie wyszukiwaniami

W tym oknie dialogowym można dodawać wyszukiwania do listy Ulubionych na wysuwanym pasku narzędzi Wybierz. Można również importować i eksportować wyszukiwania.

Aby otworzyć to okno dialogowe, należy:

Kliknąć strzałkę w dół na Wybierz (pasek narzędzi Standard) i kliknąć Zaawansowany wybór, lub kliknąć Narzędzia > Wybór komponentów > Zaawansowany wybór. Następnie wybrać kartę Zarządzanie wyszukiwaniami .

Wyszukiwania zdefiniowane na karcie Zdefiniuj kryteria wyszukiwania zostaną wyszczególnione w tabeli.

Opcje

Dodaj do ulubionych Zaznacza lub odznacza wszystkie elementy na liście. Można również zaznaczać i odznaczać indywidualne elementy.

Aby podświetlić wyszukiwanie, dla poniższych poleceń należy kliknąć numerowaną komórkę w lewej kolumnie. Aby podświetlić wiele wyszukiwań, należy przytrzymać klawisz Ctrl.

Przenieś w górę i Przenieś w dół Przenosi podświetlony element w górę lub w dół listy. Kolejność, w jakiej wyszukiwania pojawiają się na liście steruje kolejnością, w jakiej pojawiają się one w części Ulubione.
Edycja Przełącza na kartę Zdefiniuj kryteria wyszukiwania i otwiera podświetlone wyszukiwanie.
Usuń Usuwa podświetlone wyszukiwania.
Importuj wyszukiwania... Pozwala przejść do zapisanych wyszukiwań. Można importować wyszukiwania zapisane jako pliki .xml lub jako wyszukiwania starszego typu w plikach .sqy.
Eksportuj wyszukiwanie Zapisuje podświetlone wyszukiwania w pliku .xml.