Zapisywanie i zarządzanie wyszukiwaniami dla zaawansowanego wyboru komponentów

Istnieje możliwość zapisywania wyszukiwań tworzonych dla zaawansowanego wyboru komponentów. Można importować i eksportować wyszukiwania oraz dodawać je do Ulubionych.

Aby zarządzać wyszukiwaniami, należy:

  1. Kliknąć strzałkę w dół na Wybierz (pasek narzędzi Standard) i kliknąć Zaawansowany wybór, lub kliknąć Narzędzia > Wybór komponentów > Zaawansowany wybór.
  2. Wybrać kartę Zarządzanie wyszukiwaniami w oknie dialogowym Zaawansowany wybór komponentów.
    Wyszukiwania zdefiniowane na karcie Zdefiniuj kryteria wyszukiwania zostaną wyszczególnione w tabeli.
  3. Ustawianie opcji.
  4. Zamknąć okno dialogowe.
    Zaznaczone elementy są dodawane do Ulubionych na liście rozwijanej w pozycji Wybierz (pasek narzędzi Standard).