Kryteria wyszukiwania dla zaawansowanego wyboru komponentów

Kategoria1 Kategoria2 Warunek Wartość
Masa części -- SW specjalny - - -
 • =
 • nie =
 • >
 • <
 • >=
 • <=
Wpisać wartość numeryczną (w jednostkach modelu) lub wybrać komponent w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager.
Objętość części -- SW specjalny - - -
 • =
 • nie =
 • >
 • <
 • >=
 • <=
Wpisać wartość numeryczną (w jednostkach modelu) lub wybrać komponent w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager.
Wybierz używając otoczki -- SW specjalny - - -
 • jest wewnątrz
 • jest przecinająca
 • jest na zewnątrz
Wybrać z listy otoczek w bieżącym modelu.
Część jest szczegółem wewnętrznym -- SW specjalny - - -
 • jest tak
 • jest nie
- - -
Nazwa konfiguracji -- SW specjalny - - -
 • jest (dokładnie)
 • nie jest
 • zawiera
Wpisać nazwę konfiguracji.
Nazwa dokumentu -- SW specjalny - - -
 • jest (dokładnie)
 • nie jest
 • zawiera
Wpisać nazwę dokumentu.
Dostosowana właściwość
 • Opis
 • Numer części
 • itd.
 • (Wybory obejmują wszystkie właściwości wyszczególnione na liście domyślnej w części Plik > Właściwości na karcie Dostosowane lub Specyficzne dla konfiguracji.)
 • Dostosowane nazwy właściwości dodane przez użytkownika nie pojawiają się na tej liście, jednakże można je wpisać w polu Kategoria2.
 • =
 • nie =
 • >
 • <
 • >=
 • <=
 • jest (dokładnie)
 • nie jest
 • zawiera
 • jest tak
 • jest nie
Należy wprowadzić wartość.
Stan komponentu - - -
 • =
 • nie =
 • W pełnej pamięci
 • Odciążony
 • Wygaszone
 • Wymaga przebudowania
 • Ma błędy
 • Ma ostrzeżenia
 • Ma niepowodzenie wiązań
 • Ma wiązania - niedodefiniowane
 • Ma wiązania - całkowicie zdefiniowane
 • Ma wiązania - przedefiniowane
 • Nieruchome
Relacje w kontekście
 • Ma przerwane odniesienie zewnętrzne
 • Ma zablokowane odniesienie zewnętrzne
 • jest tak
 • jest nie
- - -
 • Zależny od relacji w kontekście do
 • Ma sterujące relacje w kontekście
 • Ma wiązanie do części
 • =
Wybrać komponent w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager.
Wyświetlaj - - -
 • =
 • nie =
 • Przedstawienie krawędziowe
 • ULW
 • ULU
 • Cieniowany
 • Cieniowany z krawędziami
 • Domyślny tryb wyświetlania
 • Ukryj
 • Pokaż
 • Przezroczyste
Stan pliku
 • Tylko do odczytu
 • Dostęp do zapisu
 • jest tak
 • jest nie
- - -
 • Użytkownik z dostępem do zapisu
 • =
Wprowadzić listę użytkowników
 • Musi być zapisany
 • Nieaktualne
 • jest tak
 • jest nie
- - -
Typ pliku - - -
 • =
 • nie =
 • Część Toolbox
 • Łącznik
 • Część arkusza blachy
 • Konstrukcja spawana
 • Ścieg spoiny
 • Importowana geometria
 • Część z formy