Uzyskiwanie dostępu do właściwości dostosowanych i specyficznych dla konfiguracji

Aby uzyskać dostęp do właściwości Dostosowanych i Specyficznych dla konfiguracji, należy:

  1. Kliknąć Plik > Właściwości.
  2. W oknie dialogowym, kliknąć kartę Dostosowane dla właściwości mających zastosowanie dla całego dokumentu lub kartę Specyficzne dla konfiguracji dla właściwości, które są rożne dla każdej konfiguracji.
  3. Jeżeli zdefiniujemy właściwość na karcie Specyficzne dla konfiguracji, wybrać konfigurację w Ma zastosowanie dla.
  4. Dodać, edytować lub usuwać właściwości jak opisano w procedurze poniżej.
  5. Kliknąć OK.