Dodawanie właściwości masy

Aby dodać właściwości masy, należy:
 1. Wprowadzić Nazwę właściwości dla danej właściwości masy.
 2. Wybrać Tekst z listy Typ.
 3. W części Wartość/Wyrażenie tekstowe wybrać odpowiednią właściwość masy z listy.
  Właściwości masy wykorzystują następujący format wygenerowany przez system:

  SW-właściwość_masy@ @ konfiguracja@nazwa_modelu

  Przykład: SW-Gęstość@@duża@Block.SLDPRT

 4. Nacisnąć klawisz Tab lub Enter.
  Wartość właściwości pojawi się w części Oszacowana wartość.
 • Właściwości masy dla nieaktywnych konfiguracji są aktualizowane dopiero po aktywacji konfiguracji. Jeżeli w Ma zastosowanie dla określimy nieaktywną konfigurację, pojawią się gwiazdka (*) w części Oszacowana wartość oraz przypis Kalkulowany następnym razem kiedy konfiguracja jest aktywna.
 • Jednostki miary dla właściwości masy są określone we właściwościach dokumentów. Aby uzyskać dostęp do właściwości dokumentu, należy kliknąć Narzędzia > Opcje a następnie na karcie Właściwości dokumentu kliknąć Jednostki. Jednostki miary dla właściwości masy są określone w części Jednostki właściwości masy.