Edytowanie właściwości dostosowanych

Aby edytować dostosowane właściwości, należy:

  1. Jeżeli pole wyboru u góry kolumny Łącze jest zaznaczone, usunąć zaznaczenie.

    Kolumna Łącze ma zastosowanie do części utworzonych w oprogramowaniu SOLIDWORKS w wersji 2018 lub nowszej. Łączy dostosowane właściwości z częścią bazową lub nadrzędną.

  2. W tabeli kliknąć Nazwa właściwości Typ lub Wartość/Wyrażenie tekstowe którą należy zmienić.
  3. Edytować zgodnie z potrzebami.
    Po zdefiniowaniu dostosowanej właściwości zawierającej pojedynczy lub podwójny cudzysłów (‘ lub “) wpisać znak @ przed cudzysłowem dla pewności, że wyrażenie będzie prawidłowo traktowane. Na przykład: 2@" X 2@" X 1/4@".
  4. Nacisnąć klawisz Enter.
    Modyfikowane są dostosowane właściwości tylko dla bieżącego dokumentu. Ustawienia globalnych dostosowanych właściwości można edytować w oknie dialogowym Edycja listy.