Usuwanie dostosowanych właściwości

Aby usunąć właściwości dostosowane, należy:

  1. Kliknąć liczbę w kolumnie po lewej, aby podświetlić właściwość, którą chcemy usunąć.
  2. Kliknąć Usuń.
    Usuwane są dostosowane właściwości tylko dla bieżącego dokumentu. Globalne dostosowane właściwości można usuwać w oknie dialogowym Edycja listy.