Edytowanie listy dostosowanych właściwości

Aby edytować dostosowane właściwości, należy:

 1. Kliknąć Edytuj listę na karcie Dostosowane w oknie dialogowym Podsumowanie.
  Pojawi się okno dialogowe Edytuj listę z listą właściwości.
 2. Możemy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Dodaj. Wpisać nazwę w polu i kliknąć Dodaj.
  • Usuń. Wybrać właściwość z listy i kliknąć Usuń.
  • Przenieś w górę. Wybrać właściwość z listy i kliknąć Przenieś w górę.
  • Przenieś w dół. Wybrać właściwość z listy i kliknąć Przenieś w dół.
Można również edytować plik tekstowy, gdzie właściwości są przechowywane, używając dowolnego edytora tekstu. Plik tekstowy jest nazwany properties.txt. Jego domyślna lokalizacja to:

C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS <wersja>\lang\Polish