Dodawanie wymiarów skojarzonych do wartości dostosowanych

Aby dodać wymiary asocjacyjne do dostosowanych właściwości, należy:

 1. Otworzyć część i wyświetlić wymiary, które chcemy dodać do Właściwości dostosowanych.
 2. W części Nazwa właściwości, wpisać nazwę lub wybrać nazwę z listy.
 3. Wybrać Tekst z listy Typ.
 4. Kliknąć wymiar w obszarze graficznym.
  Symbol nazwa_wymiaru@operacja@nazwa_modelu zostanie wyświetlony w Wartość/Wyrażenie tekstowe (na przykład D1@Extrude1@Block.SLDPRT).
 5. Umieścić kursor na końcu nazwy wymiaru i wstawić dodatkowy tekst, taki jak np. milimetry.
  Wartości są narastające, chyba że wyczyścimy zawartość w polu Wartość/Wyrażenie tekstowe. Wartości narastające umożliwiają nam zawarcie wymiarów, jednostek i innych tekstów. Na przykład: Kliknąć jeden wymiar w obszarze graficznym, wpisać x w polu Wartość/Wyrażenie tekstowe i kliknąć dodatkowe wymiary w obszarze graficznym, aby wyświetlić nazwa_wymairu@operacja@nazwa_modelu x nazwa_wymiaru@operacja@nazwa_modelu itd.
 6. Kliknąć dowolną komórkę w tabeli.
  Wartość właściwości zostanie wyświetlona w części Oszacowana wartość.

  Wszelkie wymiary zawarte w Właściwościach dostosowanych są aktualizowane gdy modyfikujemy dany wymiar w części.