Łączenie wartości dostosowanej własności części z ilością LM

Aby połączyć wartość dostosowanej właściwości dla części do ilości LM, należy:

  1. Po dodaniu dostosowanej właściwości, wpisać lub wybrać nazwę dostosowanej właściwości w części Ilość LM.
  2. Kliknąć OK.