Dodawanie dostosowanych właściwości

Aby dodać dostosowane właściwości, należy:

 1. Kliknąć pierwszą pustą komórkę w Nazwa właściwości a następnie wpisać nazwę lub wybrać jedną z listy.
 2. Wybrać z listy Typ.
  W celu przechodzenia pomiędzy komórkami w tabeli należy naciskać klawisz Tab lub Enter; można też kliknąć komórkę docelową.
 3. W części Wartość / Wyrażenie tekstowe wprowadzić wartość dla dostosowanej właściwości, która jest kompatybilna z wyborem w komórce Typ.
  Podczas definiowania wartości/wyrażenia tekstowego można wpisać odpowiednie wartości lub wybrać je z listy o następującej zawartości:
  • Parametry SOLIDWORKS (Masa, Gęstość itd.)
  • Zmienne globalne

  Jeżeli dodamy datę (na przykład, NarysowaneDnia) jako właściwość dostosowaną, oprogramowanie nie wymaga, aby użytkownik wpisał datę dla Wartość/Wyrażenie. Aczkolwiek jeżeli nie wpiszemy daty, Microsoft interpretuje puste pola jako 1/1/1800, kiedy przeglądamy dostosowane właściwości w Eksploratorze Windows.

  Po zdefiniowaniu dostosowanej właściwości zawierającej pojedynczy lub podwójny cudzysłów (‘ lub “) wpisać znak @ przed cudzysłowem dla pewności, że wyrażenie będzie prawidłowo traktowane. Na przykład: 2@" X 2@" X 1/4@".

  Znak @ ma również zastosowanie przy odsyłaniu do nazwy właściwości zawierającej cudzysłów. Na przykład jeśli właściwość pliku ma nazwę Length12”, trzeba dodać znak @ w polu Wartość/Wyrażenie tekstowe dla tej właściwości.

 4. Nacisnąć klawisz Tab lub Enter.
  Wartość właściwości zostanie wyświetlona w części Oszacowana wartość.
 5. W kolumnie Łącze kliknąć pole, aby połączyć dostosowaną właściwość z częścią nadrzędną.
 6. W razie potrzeby powtórzyć kroki od 1 do 5, a następnie kliknąć OK.
  Dodana zostanie dostosowana właściwość.