Lista materiałów - Edycja tekstu

Ma zastosowanie dla Listy materiałów opartej na Excel.

Aby poddać edycji tekst na liście materiałów (LM), należy:

 1. Kliknąć dwukrotnie LM, lub kliknąć LM prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj.
  Gdy lista materiałów jest aktywna, wyświetlana jest z nagłówkami wierszy i kolumn. Paski narzędzi Excel zastąpią paski narzędzi SOLIDWORKS.
 2. Poddać arkusz edycji zgodnie z potrzebami, używając do tego funkcji Excel. Możliwe jest wykonanie następujących czynności edycji:
  • Edycja komórek w kolumnie Nr elementu lub kolumnie OPIS. Zanim poddamy edycji kolumnę Nr elementu, musimy usunąć zaznaczenie w polu wyboru Numery wierszy jak w uporządkowaniu złożenia na karcie Reguluj w oknie dialogowym Właściwości listy materiałów.
  • Jeżeli edytujemy tekst w dowolnej kolumnie, zmiany zostaną utracone gdy LM zostanie następnym razem z jakiegokolwiek powodu zaktualizowana.
  • Aby edytować połączone właściwości, nie może być wybrana opcja Automatyczna aktualizacja listy materiałów (LM) w Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Tabele > Lista materiałów . Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, połączone właściwości są resetowane do wartości w oknie dialogowym Podsumowanie przy przebudowaniu rysunku.
  • Zmiana nazw nagłówków kolumn. Wpisać nowy tekst w komórkach nagłówków lub w Pasku formuły. Nie należy edytować tekstu w Polu nazwy.
   Nie można usunąć kolumny NR CZĘŚCI.
  • Dodawanie kolumny przed komórką oznaczoną $$KONIEC i wiersze. Można dodać wiersze dla materiałów luzem, takich jak olej, materiał przylepny.
  • Zmiana kolejności kolumn. Należy wyciąć i wkleić istniejące kolumny aż będą one ułożone zgodnie z potrzebami.
  • Ukrycie kolumn. Kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę zawierającą nazwę literową na górze kolumny i wybrać Ukryj. Jeżeli LM zawiera kolumnę, której nie chcemy wyświetlać, to zamiast usuwać, należy ją ukryć, w przeciwnym razie tabela może ulec uszkodzeniu.
  • Ukrycie wierszy. Kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę zawierającą nazwę liczbową z lewej strony wiersza i wybrać Ukryj. Ma to taki sam efekt jak usunięcie znaku zaznaczenia obok elementu na karcie Zawartość o oknie dialogowym Właściwości listy materiałów.
  • Nie można usunąć ani ukryć wiersza nagłówków.
  • Zmiana wyrównania tekstu (do lewej, do prawej, wyśrodkowany).
  • Zmiana szerokości kolumny lub wysokości wiersza.
  • Zmiana czcionki tekstu.
  • Niektóre operacje edycji dotyczą całego wiersza lub całej kolumny w tabeli. Aby wybrać cały rząd, należy kliknąć komórkę zawierającą nazwę liczbową z lewej strony wiersza. Aby wybrać całą kolumnę, należy kliknąć komórkę zawierającą nazwę literową ponad kolumną.
   Następujące typy formatowania komórek nie są obsługiwane na liście materiałów: Cieniowanie komórek (kolory i desenie), obramowanie, orientacja tekstu (tekst pod kątem), zawijanie tekstu.
 3. Aby powrócić do rysunku, należy kliknąć na zewnątrz arkusza.