Lista materiałów - Właściwości dostosowane

Ma zastosowanie dla Listy materiałów opartej na Excel.

Do otwartego dokumentu części lub podzespołu można dodać więcej informacji, takich jak: Materiał, Numer_producenta, Koszt i tak dalej, klikając Plik > Właściwości i wybierając kartę Dostosowane lub kartę Specyficzne dla konfiguracji (Patrz: Podsumowanie - Dostosowane i Specyficzne dla konfiguracji, aby uzyskać informacje o określaniu właściwości.)

SOLIDWORKS zapewnia kilka szablonów list materiałów w katalogu <katalog_instalacyjny>\solidworks\lang\<język> . Kolumny w szablonach są wypełniane automatycznie w następujący sposób:
Właściwość Wypełniana automatycznie

NR ELEMENTU

ILOŚĆ

Nr CZĘŚCI

OPIS

We wszystkich dostarczonych szablonach

MATERIAŁ

WIELKOŚĆ ZAPASU

PRODUCENT

CIĘŻAR

1) Gdy kolumna pojawia się w wybranym szablonie oraz

2) dodajemy właściwość do informacji Dostosowane lub Specyficzne dla konfiguracji w dokumencie części lub złożenia

dostosowane właściwości

1) Gdy dodajemy kolumnę dostosowaną do LM lub do szablonu oraz

2) dodajemy właściwość do informacji Dostosowane lub Specyficzne dla konfiguracji w dokumencie części lub złożenia

Właściwości dostosowane mogą obejmować wymiary modelu i właściwości masy, które są aktualizowane automatycznie w LM, jeżeli zostaną zmienione w modelu.

Dodawanie kolumn dostosowanych do listy materiałów

Aby dodać kolumny dostosowane do listy materiałów, należy:

 1. Otworzyć plik szablonu LM. Aby dodać kolumny do domyślnego szablonu LM, należy otworzyć plik <katalog_instalacyjny>\solidworks\lang\<język>\Bomtemp.xls.
  Aby utworzyć nowy szablon LM, dobrze jest skopiować szablon domyślny, a następnie otworzyć tą kopię.
 2. Wstawić nową kolumnę, w której mają pojawić się informacje. Nowa kolumna musi znajdować się na lewo od kolumny oznaczonej $$KONIEC.
 3. Wprowadzić nagłówek kolumny dla właściwości, która ma zostać wyświetlona w tej kolumnie i nacisnąć klawisz Enter. Nazwa pojawi się w Pasku formuły na pasku narzędzi Microsoft Excel. Ten nagłówek kolumny nie musi być identyczny z nazwą właściwości dostosowanej.
 4. Kliknąć komórkę, aby ją wybrać.
 5. W Pole nazwy, wpisać nazwę właściwości która ma się pojawić w tej kolumnie. Niniejsza nazwa komórki zastąpi domyślną alfanumeryczną nazwę, która pojawia się w Polu nazwy na pasku narzędzi Microsoft Excel gdy klikamy tą komórkę. Nazwa ta musi być identyczna z nazwą właściwości z dokumentu części lub podzespołu i nie może zawierać żadnych spacji.

  Gdy dodamy listę materiałów do rysunku, będzie ona teraz zawierała dodaną kolumnę. Komórki są wypełniane wartościami właściwości dostosowanych dokumentu, lub wartościami właściwości specyficznych dla konfiguracji danego elementu.
   Nie należy zmieniać nazw komórek w Polu nazwy dla domyślnych kolumn w szablonie LM. Możemy zmienić tekst w nagłówku kolumny, ale nie nazwę komórki.
 6. Zapisać plik Microsoft Excel.