Właściwości

Dostęp do okna dialogowego Właściwości można uzyskać dla takich elementów, jak operacje i widoki rysunku.

Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Właściwości, należy:

Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Wybrać element w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć Właściwości na pasku narzędzi Standard.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy element w drzewie operacji FeatureManager lub w obszarze graficznym i wybrać Właściwości .
Kiedy klikniemy element prawym przyciskiem myszy, może być dostępne więcej niż jeden element menu Właściwości. Na przykład jeżeli klikniemy prawym przyciskiem myszy ścianę komponentu, dostępne są Właściwości dla Komponent, Operacja, i Ściana.