Części

Części trójwymiarowe (3D) są podstawowymi modułami konstrukcyjnymi w oprogramowaniu projektowania mechanicznego SOLIDWORKS.

Niniejszy rozdział opisuje części i niektóre sposoby pracy z nimi, włączając: