Kopiowanie operacji

Przy użyciu Instant3D, możliwe jest kopiowanie operacji z jednej ściany na inną w tym samym modelu. Możemy również kopiować operacje z jednego modelu do innego.

Aby skopiować operację, należy:

 1. Kliknąć Instant3D na pasku narzędzi Operacje.
 2. W drzewie operacji FeatureManager należy wybrać operację do skopiowania.
 3. Przytrzymać klawisz Ctrl i przeciągnąć operację do lokalizacji na tej samej lub innej ścianie.
  Jeżeli operacja zawiera wymiary bazujące lub relacje, zostanie wyświetlone okno dialogowe. Możemy Usunąć relacje lub wymiary, Unieaktualnić je lub Anulować kopiowanie.
  Po wybraniu Zostaw pojawi się ostrzeżenie. Należy wybrać Zamknij, aby zignorować błąd.
 4. Aby skopiować operacje z jednej części do drugiej, należy rozmieścić okna sąsiadująco, a następnie przeciągnąć operacje z jednego okna do drugiego lub użyć narzędzi Kopiuj i Wklej (pasek narzędzi Standard).

Ponowne dołączanie nieaktualnych wymiarów

Aby ponownie dołączyć nieaktualne wymiary, należy:

 1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy szkic i wybrać Edytuj szkic.
 2. Kliknąć nieaktualny wymiar i przeciągnąć czerwony uchwyt do nowego punktu przytwierdzenia. W czasie przeciągania wyświetlany jest wskaźnik aż do chwili znalezienia się nad krawędzią lub wierzchołkiem, które nadają się do ponownego przyłączenia wymiaru.
  Operacja wyciągnięcia wycięcia z wymiarami bazującymi
    Czerwony uchwyt oznacza nieaktualny punkt przytwierdzenia
 3. Zwolnić wskaźnik, aby ponownie dołączyć wymiar do nowej krawędzi lub wierzchołka.

Potwierdzanie kopiowania

Wiadomość ta informuje, że występują zewnętrzne relacje lub wymiary operacji, którą chcemy skopiować.

 • Aby usunąć te relacje i/lub wymiary, należy nacisnąć Usuń.
 • Aby zachować te relacje i/lub wymiary pozostawiając je nieaktualnymi, należy nacisnąć Unieaktualnij.
 • Aby anulować kopiowanie, należy nacisnąć Anuluj.