DrawCompare

Aby porównać ze sobą wszystkie elementy dwóch dokumentów rysunków, należy użyć polecenia DrawCompare. Różnice pomiędzy rysunkami wyświetlane są różnymi kolorami. Można również porównać odłączony rysunek ze skojarzonym z nim w pełni załadowanym rysunkiem.

DrawCompare porównuje mapy bitowe dwóch rysunków na poziomie bitów. Przy porównywaniu rysunków wychwytywane są jedynie zmiany wizualne. Na przykład jeżeli przeniesiemy adnotację o 2mm w lewo, zmiana ta zostanie wychwycona w porównaniu. Natomiast jeżeli zmienimy dostosowaną właściwość taką jak Opis, zmiana ta nie zostanie wychwycona w porównaniu.

Używanie DrawCompare

Aby użyć DrawCompare, należy:

 1. Kliknąć Narzędzia > Porównaj > DrawCompare.
 2. Dla Rysunku 1, należy kliknąć Przeglądaj, aby zlokalizować rysunek.
  Kliknąć Zmień kolor Rysunku 1 PM_blue.gif, aby zmienić kolor używany do wyświetlania różnic w rysunku 1.
 3. Powtórzyć krok 2 dla Rysunku 2.
  Kliknąć Zmień kolor Rysunku 2 PM_green.gif, aby zmienić kolor używany do wyświetlania różnic w rysunku 2.
 4. Kliknąć Porównaj rysunki button_compare_drawings.gif.
  Po zakończeniu porównywania, w oknie dialogowym pojawią się:
  • Różnice. Wyświetlone zostaną obydwa rysunki nałożone na siebie.
  • Rysunek1 i Rysunek 2. Wyświetlony zostanie obraz obydwu porównanych rysunków.
 5. Po dokonaniu porównania, należy wybrać spośród poniższych opcji:
  • Dodano. Usuwa Rysunek 2 z okna Różnice.
  • Usunięto. Usuwa Rysunek 1 z okna Różnice.
  • Otwórz wyniki . Otwiera wcześniej zapisane wyniki polecenia DrawCompare.
  • Zapisz wyniki button_compare_drawings_save.gif. Zapisuje wyniki polecenia DrawCompare jako plik mapy bitowej porównania (*.Compare.BMP).
 6. Zamknąć okno dialogowe.

Używanie DrawCompare z odłączonymi rysunkami

Kiedy porównujemy odłączony rysunek, DrawCompare porównuje mapę bitową odłączonego rysunku z mapą bitową tego samego rysunku z w pełni załadowanymi modelami.

Aby użyć DrawCompare do odłączonych rysunków, należy:

 1. Kliknąć Narzędzia > Porównaj > DrawCompare.
 2. Dla Rysunku 1, należy kliknąć Przeglądaj, aby zlokalizować odłączony rysunek.
 3. Kliknąć Porównaj odłączony rysunek button_compare_drawings_detached.gif lub Plik > Porównaj odłączony rysunek.
  Odłączony rysunek zostanie otwarty, a modele załadowane w pełni do pamięci w celu porównania.