Otwieranie menedżera właściwości PropertyManager Lista materiałów dla wyświetlonych LM

Należy ustawić właściwości tabel LM w menedżerze właściwości PropertyManager Lista materiałów.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Lista materiałów dla wyświetlonych LM, należy:

  1. Kliknąć lewy górny narożnik LM.
  2. Jeżeli LM nie jest otwarta przy otwartym złożeniu lub rysunku, należy wybrać Wstaw > Tabele > Lista materiałów.