Zapisywanie ustawień sortowania dla LM

Można zapisać ustawienia sortowania dla tabel LM, używając opcji Zapisz bieżące ustawienia sortowania w oknie dialogowym Sortowanie.

Opcje sortowania są zapisywane wraz z LM, dlatego można ponownie użyć zapisanych ustawień sortowania bez konieczności ich ponownego wybierania za każdym razem. Zapisane ustawienia sortowania są również zapisywane w szablonie LM, który umożliwia propagację kolejności sortowania w wszystkich rysunkach korzystających z tego samego szablonu.

Zapisywanie ustawień sortowania jako właściwości LM

Aby zapisać opcje sortowania, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę LM w złożeniu lub rysunku.
 2. Ustawić kryteria sortowania dla tabeli.
  Na przykład: kliknąć prawym przyciskiem myszy kolumnę tabeli i kliknąć Sortuj.
 3. W części Zapisywanie ustawień sortowania kliknąć przycisk Zapisz bieżące ustawienia sortowania.
 4. Kliknąć OK.
  Bieżące ustawienia sortowania zostaną zapisane jako właściwość LM.

Zapisywanie ustawień sortowania w szablonie

Aby zapisać ustawienia sortowania w szablonie, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę i wybrać Zapisz jako.
 2. Przejść do katalogu, w którym ma zostać zapisany szablon.
 3. Wpisać Nazwę pliku i dla opcji Zapisz jako typ wybrać Szablon (* .sldbomtbt).
 4. Kliknąć Zapisz.

Używanie zapisanych ustawień sortowania do utworzenia LM

Aby użyć zapisanych ustawień sortowania podczas tworzenia LM, należy:

 1. W rysunku lub złożeniu kliknąć Wstaw > Tabele > Lista materiałów.
 2. Wybrać widok rysunku.
 3. Dla opcji Szablon tabeli wybrać szablon, dla którego zostały zapisane ustawienia sortowania.
 4. Wykonać czynności w menedżerze właściwości PropertyManager Lista materiałów i kliknąć PM_OK.gif.
 5. Kliknąć w rysunku, aby umieścić LM.
 6. Kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę LM i kliknąć Sortuj > Zastosuj zapisany schemat sortowania.

Zmienianie zapisanego schematu sortowania

Aby zmienić schemat sortowania, gdy istnieje zapisany schemat:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę LM.
 2. Kliknąć Sortuj > Dostosowane sortowanie.
 3. W oknie dialogowym Sortowanie wybrać nowe ustawienia.
 4. Wykonać jedną z następujących czynności:
  • Aby zastąpić poprzednio zapisane ustawienia zmianami, należy zostawić zaznaczone pole Zapisz bieżące opcje sortowania .
  • Aby usunąć zapisany schemat sortowania z LM, należy usunąć zaznaczenie pola Zapisz bieżące ustawienia sortowania.