Szczegółowe listy elementów ciętych konstrukcji spawanej na LM

Można umieszczać szczegółowe listy elementów ciętych konstrukcji spawanej dla części i złożeń na wciętych LM. Można wstawiać wiele list elementów ciętych konstrukcji spawanej do jednej LM. Można wstawiać wiele LM w jednym rysunku z wieloma widokami.

Aby wyświetlić LM ze szczegółowymi listami elementów konstrukcji spawanej, należy:

  1. Wybrać Wstaw > Tabele > Lista materiałów .
  2. Wybrać Wcięte a następnie wybrać Szczegółowa lista elementów ciętych dla Typ LM.
  3. Aby wyświetlić informacje o długości ciętej w kolumnie Długość na LM, należy wybrać bom-weldment cut list.sldbomtbt jako Szablon tabeli.

Informacje elementów ciętych konstrukcji spawanej są wyświetlane w kolumnie Opis na LM.

Można wyświetlić szczegółową listę elementów ciętych dla LM typu wciętego, klikając prawym przyciskiem myszy tabelę LM i wybierając Szczegółowa lista elementów ciętych.
W przypadku rozłożenia konstrukcji spawanych, które zawierają szczegółową listę elementów ciętych, szczegółowa lista elementów ciętych jest zachowywana w tabeli.