Lista materiałów - Ilość

Możliwe jest połączenie dostosowanej właściwości dla części i skojarzonej z nią wartości z ilością na liście materiałów LM. Gdy część pojawia się na liście materiałów (LM), ilość jest obliczana jako wartość przypisana do dostosowanej właściwości pomnożonej przez liczbę części.

Można na przykład:

  • Utworzyć dostosowaną właściwość dla części o nazwie smar.
  • Nadać właściwości nazwę Ilość.
  • Przypisać wartość 3 do tej dostosowanej właściwości.
  • Wybrać Ilość w polu Ilość LM karty Dostosowane lub Specyficzne dla konfiguracji dialogu Podsumowanie części.

Jeżeli wartość 3 oznacza uncje, to można utworzyć kolejną dostosowaną właściwość o nazwie Jednostka i przypisać jej wartość oz. Przy użyciu tej konfiguracji, dla każdej jednostki smaru wyszczególnionej w LM, skojarzona ilość wynosi 3.