Odnośniki i struktura LM złożenia

Można rozwijać LM, aby wyświetlić strukturę złożenia. A w przypadku modeli z odnośnikami, przed kolumną struktury złożenia występuje lista odnośników według komponentów.

Podgląd w postaci miniatury dla każdego elementu na liście materiałów (LM) jest dostępny po zatrzymaniu wskaźnika na jego ikonie w kolumnie struktury złożenia. Jeżeli podgląd komponentu nie pojawia się po zatrzymaniu wskaźnika na jego ikonie, należy otworzyć i zapisać komponent, a następnie ponownie zatrzymać wskaźnik na ikonie.

Nierozwinięta LM Rozwinięta LM pokazująca strukturę złożenia oraz miniaturowy podgląd