Praca z częściami lub złożeniem na LM

Po utworzeniu listy materiałów (LM) części lub złożenia, z widoku złożenia można otworzyć osobne okno list materiałów złożenia, wyeksportować listy materiałów złożenia do innych formatów i skopiować listę materiałów do rysunku.

Otwieranie LM złożenia w nowym oknie

Aby otworzyć LM złożenia w odrębnym oknie, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy LM w drzewie operacji FeatureManager.
 2. Wybrać Pokaż tabelę w nowym oknie.
Można modyfikować LM w nowym oknie. Po zamknięciu okna LM pojawia się w obszarze graficznym wraz ze złożeniem.

Eksportowanie LM złożenia

Po utworzeniu LM złożenia można kliknąć prawym przyciskiem myszy LM oraz:
 • Zapisać ją w różnych formatach, włącznie z:
  • Szablon (.sldbomtbt)
  • Excel (.xls lub .xlsx)
  • Tekst (.txt)
  • Wartości rozdzielone przecinkami (.csv)
  • Format wymiany rysunków (.dxf)
  • Plik rysunku (.dwg)
  • eDrawings (.edrw)
  • Przenośny format dokumentów (.pdf)
 • Wydrukować ją.

Kopiowanie LM do rysunków

Można wstawiać LM zapisaną wraz z dokumentem złożenia do rysunku odniesienia.

Aby wstawić LM zapisaną wraz z dokumentem złożenia do rysunku odniesienia, należy:

 1. Wybrać Wstaw > Tabele > Lista materiałów.
 2. W części Opcje LM wybrać Skopiuj istniejącą tabelę.
 3. Wybrać LM złożenia z listy.
 4. Wybrać Połączona, aby połączyć LM.

Połączone Listy materiałów mają pewne parametry i ograniczenia. Można edytować pierwotną LM złożenia lub skopiowane LM rysunku. Zmiany w jednej LM powodują aktualizację pozostałych LM. Formatowanie połączonych LM jest niezależne. Tylko dane są połączone. Elementy formatowania obejmują wysokość wiersza, szerokość kolumny, kolor i rozmiar czcionki oraz kierunek tekstu.

Połączenie list materiałów (LM) na rysunku i w złożeniu można usunąć w dowolnej chwili, jednakże nie można ponownie ustanowić tego połączenia. Konieczne jest utworzenie nowej LM, aby ponownie połączyć listy materiałów.