Tworzenie list materiałów z części lub złożeń

Możliwe jest utworzenie jednej lub kilku list materiałów (LM) bezpośrednio ze złożenia lub części, bez wcześniejszego tworzenia rysunku.

Należy użyć LM Tylko części, kiedy złożenie składa się tylko z komponentów części lub aby wyświetlać tylko części. Części są uporządkowane zgodnie z ich wyszczególnieniem w drzewie operacji FeatureManager.

Należy użyć LM Tylko najwyższy poziom, aby wykluczyć komponenty podzespołu z LM i wyświetlać tylko części i podzespoły najwyższego poziomu.

Aby utworzyć LM bezpośrednio z części lub złożenia, należy:

  1. Przy otwartej części lub włożeniu Wybrać Wstaw > Tabele > Lista materiałów.
  2. Ustawić Właściwości LM menedżerze właściwości PropertyManager Lista materiałów i kliknąć .
    Aby utworzyć LM, zawierającą tylko części, dla opcji Typ LM należy wybrać Tylko części. Aby utworzyć listę LM najwyższego poziomu, dla opcji Typ LM należy wybrać Tylko najwyższy poziom.
  3. Kliknąć w obszarze graficznym, aby umieścić LM.