Właściwości dokumentu - Wyświetlanie modelu

Można zmienić opcje koloru dla wyświetlania modelu. Opcja dostępna dla części i złożeń.

Opcje wyświetlania modelu można zmieniać w:

  • Aktywnym dokumencie części lub złożenia.
  • Dokumencie części lub złożenia do użycia jako szablon.

Aby skonfigurować opcje wyświetlania modelu, należy:

  • Gdy jest otwarty dokument części lub złożenia, kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Wyświetlanie modelu.
Kolory modelu/operacji W dokumentach złożenia dostępne są Cieniowanie (dla trybu Cieniowany) i Ukryty (dla trybu Ukryte linie widoczne). Gdy opcja Widok > Wyświetlanie > Użyj koloru komponentu w ULU/ULW nie jest zaznaczona, dostępna jest opcja Przedstawienie krawędziowe/ULU.
Edytuj Określa kolor w oknie dialogowym Kolor.
Zaawansowany W oknie dialogowym Właściwości zaawansowane dostosowuje następujące opcje: otoczenie, rozproszenie, zdolność odbicia, połyskliwość, przezroczystość i emisja.
Krzywizna Określa krzywiznę w oknie dialogowym Krzywizna.
Zresetuj kolory do ustawień domyślnych Przywraca wszystkim kolorom dokumentu domyślne wartości systemowe.
Zastosuj ten sam kolor w trybie przedstawienia krawędziowego, ULU i cieniowania Dostępne w dokumentach części i dokumentach złożeń jeżeli opcja Widok > Wyświetlanie > Użyj kolor komponentu w ULU/ULW nie jest zaznaczona.
Zignoruj kolory operacji Dostępna wyłącznie w dokumentach części. Kolory części są nadrzędne w stosunku do kolorów operacji.
Przejdź do kolorów systemowych Przechodzi do opcji Kolory w części Opcje systemu.
Przechowuj dane wyglądu, kalkomanii i sceny w pliku modelu Przechowuje dostosowane wyglądy, kalkomanie i sceny z modelem dla łatwiejszego współużytkowania z innymi. Zwiększa rozmiar pliku modelu. Alternatywnie, można użyć Pack and Go, aby zapakować dostosowane pliki z modelem.
Automatycznie skaluj tekstury wyglądu, wykończenia powierzchni i kalkomanie do rozmiaru modelu Skaluje tekstury, wykończenia powierzchni i kalkomanie do rozmiaru modelu. W przypadku usunięcia zaznaczenia wykorzystywana jest skala domyślna, która zbliża wygląd do rzeczywistego.
Grubość krawędzi kreskowanych Określa grubość krawędzi kreskowanych.