Właściwości dokumentu

Właściwości dokumenty dostępne po lewej stronie karty Właściwości dokumentu zależą od typu otwartego dokumentu. Niektóre właściwości dokumentu są istotne dla wszystkich typów dokumentów (części, złożenia i typy), a inne nie są.