Opcje zablokowane

Po otwarciu okna dialogowego Opcje systemu niektóre opcje mogą być zablokowane. Opcje te widnieją jako niedostępne (wyszarzone) z ikoną kłódki .

Może istnieć możliwość odblokowania i zmiany tych opcji, jeśli administrator na to zezwala. Umieścić kursor nad zablokowaną opcją. Jeżeli pojawia się etykietka z nazwą i adresem e-mail administratora, skontaktować się z administratorem i poprosić o hasło. Jeśli po umieszczeniu kursora nad zablokowaną opcją etykietka nie zostanie wyświetlona, to znaczy, że administrator nie zezwala na odblokowanie tej opcji.