Informacje ogólne na temat opcji SOLIDWORKS

Struktura okna dialogowego Opcje

Dostępne są następujące karty:

Opcje systemu Opcje systemu są przechowywane w rejestrze i nie są częścią dokumentów. Dlatego też ich zmiany mają wpływ na wszystkie dokumenty, zarówno bieżące, jak i przyszłe.
Właściwości dokumentu Właściwości dokumentu dotyczą tylko bieżącego dokumentu, a karta Właściwości dokumentu jest dostępna tylko wtedy, gdy dokument jest otwarty. Nowe dokumenty pobierają swe ustawienia dokumentu (takie jak jednostki, jakość obrazu itp.) z właściwości dokumentu szablonu użytego do utworzenia danego dokumentu. Karty Właściwości dokumentu należy użyć w czasie konfigurowania szablonów dokumentów.

Opcje wyszczególnione na każdej z kart są wyświetlane w formie drzewa po lewej stronie okna dialogowego. Kliknięcie elementu w drzewie powoduje wyświetlenie opcji dla tego elementu po prawej stronie okna dialogowego. Pasek tytułu wyświetla tytuł karty oraz tytuł strony opcji.

Można także wyszukiwać określonych opcji i ustawień. Wprowadzić termin w polu Szukaj. Wyniki wyszukiwania pojawiają się dynamicznie podczas pisania. Aby otworzyć odpowiedniej strony Opcji, należy kliknąć dany wynik wyszukiwania. Wyszukiwana opcja może nie być dostępna z powodu niewłaściwego typu otwartego modelu lub niewłaściwej konfiguracja ustawień. Dostępne wyniki zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Opcje. Wyniki wyszukiwania w menu podręcznym nie są podświetlone.