Odzyskiwanie dostępu do okna dialogowego Opcje

Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Opcje, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Kliknąć Opcje na pasku narzędzi Pasek menu lub Narzędzia > Opcje.
    Okno dialogowe Opcje pojawi się wraz z aktywną kartą Opcje systemu.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent w obrębie drzewa operacji FeatureManager i wybrać Właściwości dokumentu. (W drzewie operacji FeatureManager ani w obszarze graficznym nie mogą być wybrane żadne elementy, aby możliwe było wybranie Właściwości dokumentu.)
    Okno dialogowe Opcje pojawi się wraz z aktywną kartą Właściwości dokumentu.
  • Kliknąć Siatka/Przyciąganie na pasku narzędzi Szkic.
    Okno dialogowe Opcje pojawi się wraz z aktywną stroną Siatka/Przyciąganie karty Właściwości dokumentu.