Wyślij pocztę

Polecenie to wysyła bieżący dokument SOLIDWORKS do innego systemu korzystając z aplikacji poczty elektronicznej.

Przesyłanie części lub szkicu na inny komputer

Aby wysłać część lub szkic do innego komputera, należy:

 1. Kliknąć Plik > Wyślij do.
  Aplikacja poczty elektronicznej wyświetli typowe okno dialogowe.
 2. Wpisać hasło poczty elektronicznej, adres poczty elektronicznej i inne informacje wymagane przez aplikację poczty elektronicznej.

Przesyłanie złożenia lub rysunku na inny komputer

Aby wysłać złożenie lub rysunek do innego komputera, należy:

 1. Kliknąć Plik > Wyślij do.
 2. W oknie dialogowym wybrać jedną z następujących opcji:
  • Tylko Nazwa bieżącego dokumentu
  • Nazwa bieżącego dokumentu i inne dokumenty do których on się odnosi
  Zostanie wyświetlona lista dokumentów odniesienia i ich lokalizacje, liczba dokumentów oraz łączny rozmiar dokumentów.
  Jeżeli rozmiar poczty elektronicznej jest duży, może to powodować problemy transmisji.
  Jeżeli wybierzemy wysyłanie złożenia lub rysunku i dokumentów odniesienia, nie musimy wysyłać wszystkich dokumentów odniesienia. Możemy kliknąć:
  Dołącz Dołącza do wiadomości wybrane dokumenty odniesienia. Ikona spinacza zostanie dodana.
  Usuń Usuwa wybrane z wiadomości dokumenty odniesienia. Ikona spinacza zostanie usunięta.
  Dołącz wszystkie Dołącza do wiadomości wszystkie dokumenty odniesienia. Ikona spinacza zostanie dodana do wszystkich odniesień.
  Jeżeli dokument złożenia ma odciążone komponenty, to okno dialogowe nie pojawi się.
 3. Kliknąć OK.
 4. Wpisać hasło poczty elektronicznej, adres poczty elektronicznej i inne informacje wymagane przez aplikację poczty elektronicznej.