Pack and Go — informacje ogólne

Zbiera wszystkie skojarzone pliki dla projektu modelu (części, złożenia, rysunki, odniesienia, tabele konfiguracji, zawartość Spinacza projektu, kalkomanie, wyglądy i sceny oraz wyniki SOLIDWORKS Simulation) do folderu lub pliku Zip.

Aby uzyskać dostęp do Pack and Go, należy:

 • W oprogramowaniu SOLIDWORKS kliknąć Plik > Pack and Go.
 • W Eksploratorze Windows lub w Okienku zadań SOLIDWORKS Eksplorator plików kliknąć prawym przyciskiem myszy dokument SOLIDWORKS i wybrać SOLIDWORKS > Pack and Go.
 • W SOLIDWORKS Explorer wybrać dokument SOLIDWORKS i kliknąć SOLIDWORKS Pack and Go.

Osadzone pliki (np. Dziennik projektu) są częścią dokumentu i są uwzględnione bez wyświetlenia na liście w oknie dialogowym Pack and Go.

Przy otwieraniu Pack and Go z Eksploratora na liście znajduje się dokument wraz z jego odniesieniami. Przy otwieraniu z aplikacji SOLIDWORKS, uwzględnione są również:
 • Rysunki w folderach określonych przez użytkownika
 • Dostosowane i domyślne kalkomanie, wyglądy i sceny
 • Części rodzice wyprowadzonych części i odbić lustrzanych części
 • Połączone dokumenty w folderze Spinacz projektu
 • Połączone dokumenty tabeli konfiguracji
 • Dokumenty wyników SOLIDWORKS Simulation

W oknie dialogowym Pack and Go wybrać możliwość zapisania w folderze lub w pliku .zip.

 • Jeżeli określony folder nie istnieje, jest on utworzony.
 • Przy opcji wysłania pliku Zip pocztą e-mail po spakowaniu, otwarta zostaje wiadomość poczty e-mail z załączonym plikiem Zip, gotowa do zaadresowania i wysłania.