Funkcje Ostatnie dokumenty oraz Otwarte dokumenty

Oprogramowanie SOLIDWORKS zachowuje listy dokumentów, które zostały niedawno otwarte i dokumentów, które są obecnie otwarte. Dokumenty te są dostępne w menu i przeglądarkach dokumentów.

Oprogramowanie SOLIDWORKS może teraz zapisywać maksymalnie 100 ostatnich dokumentów. Maksymalną liczbę ostatnich dokumentów (od 1 do 100) można określić w obszarze Opcje systemu. Domyślna wartość to 50.

Można usunąć wybrane lub wszystkie ostatnie elementy, klikając Usuń na karcie Ostatnie > Dokumenty lub karcie Ostatnie > Foldery w oknie dialogowym Witamy.