Zamykanie dokumentów

Zamknij

Aby zamknąć dokument w aktywnym oknie, należy:

Kliknąć Zamknij (pasek narzędzi Standard) lub Plik > Zamknij.
Aby zamknąć wszystkie dokumenty otwarte w bieżącej sesji SOLIDWORKS, należy kliknąć Okno > Zamknij wszystkie.
Dokumenty można również zamykać na liście Otwarte dokumenty (menuOkno lub Przeglądarka otwartych dokumentów).

Zamknij wszystkie

Polecenie to zamyka wszystkie otwarte dokumenty.

Jeżeli nowy lub zmieniony dokument nie został zapisany, oprogramowanie poprosi o potwierdzenie, czy chcemy zapisać dokument lub przebudować część.

Aby zamknąć wszystkie dokumenty, należy:

  1. KliknąćOkno > Zamknij wszystkie.
  2. Odpowiedzieć na żądania aplikacji SOLIDWORKS o potwierdzenie zapisania lub nie zapisania dokumentów podczas ich zamykania.