Przeciąganie plików

 • Możemy przeciągać części lub złożenia z Eksploratora Windows lub z karty Eksplorator plików w Okienku zadań do otwartego okna złożenia SOLIDWORKS, aby dodać wystąpienie części lub podzespołu do złożenia.
 • Możemy przeciągać części lub złożenia z Eksploratora Windows lub z karty Eksplorator plików w Okienku zadań do otwartego pustego dokumentu rysunku SOLIDWORKS, aby utworzyć rysunek części lub złożenia w Widoku standardowym potrójnym.
 • Możemy przeciągać pliki (.zip) do pustego okna SOLIDWORKS lub pustego obszaru otwartego dokumentu SOLIDWORKS.

  Oprogramowanie SOLIDWORKS otwiera pliki .zip w oparciu o to gdzie upuścimy dany plik. Jeśli na przykład przeciągniemy plik .zip zawierający kilka modeli do okna SOLIDWORKS, każdy model zostanie otwarty w swoim własnym oknie.

  Plik .zip może zawierać jakikolwiek typ pliku obsługiwany przez oprogramowanie SOLIDWORKS. Jeśli plik .zip zawiera kilka plików SOLIDWORKS i importowany plik, taki jak .igs, plik .igs zostanie otwarty w oddzielnym oknie.

  Jeśli plik .zip zawiera modele, których nie ma na komputerze lokalnym (np. w przypadku przeciągnięcia pliku .zip z Internetu), pojawia się okno dialogowe Wybierz folder, które umożliwia pobranie pliku .zip na lokalny komputer.
 • Możemy przeciągnąć hiperłącza do plików części SOLIDWORKS z programu Internet Explorer, wersja 4.0 lub późniejsza, do:
  • karty Biblioteka projektu w Okienku zadań
  • nowego, pustego dokumentu części
  • pustego obszaru okna SOLIDWORKS
  • dokumentu rysunku lub złożenia

  Jeżeli upuścimy plik w rysunku lub złożeniu, pojawi się monit o nazwanie nowego pliku na dysku lokalnym.

 • Możemy przeciągać pomiędzy otwartymi dokumentami. Aby wstawić część do otwartego dokumentu złożenia, należy przeciągnąć jej nazwę z drzewa operacji FeatureManager otwartego pliku części.
 • Możemy przeciągnąć nazwę części lub złożenia z drzewa operacji FeatureManager do dokumentu rysunku.