Przeglądanie 3D ContentCentral na urządzeniach iPad

Można używać eDrawings do wyświetlania 3D ContentCentral® na urządzeniach iPad. 3D ContentCentral® to nieodpłatna usługa pozwalająca lokalizować, konfigurować, pobierać i zamawiać dwu- i trójwymiarowe części i złożenia, bloki dwuwymiarowe, operacje z biblioteki oraz makra.

Uruchomić eDrawings na urządzeniu iPad i kliknąć http://www.3dcontentcentral.com/.