Drukuj3D

Jeśli lokalnie dostępna jest drukarka 3D, można użyć opcji Drukuj3D, aby drukować trójwymiarowe prototypy modeli.

Program SOLIDWORKS obsługuje drukowanie modeli 3D, które zawierają obiekty powierzchniowe i obiekty graficzne tylko wówczas, gdy stanowią one szczelną geometrię typu manifold. Można drukować w 3D powierzchnie lub obiekty graficzne — pod warunkiem, że tworzą one szczelną geometrię typu manifold. Obiekty, które nie tworzą szczelnej geometrii typu manifold, są chwilowo ukryte, a drukowane w 3D są obiekty, które tworzą szczelną geometrię manifold.

W przypadku, gdy producent danej drukarki 3D wykorzystuje interfejs API drukowania SOLIDWORKS 3D, zostanie wyświetlone okno dialogowe drukowania i szybkiego prototypowania 3D ułatwiające wykonanie wydruku.

Obsługa drukowania 3D w systemie Microsoft Windows wykorzystuje oparty na języku XML format danych o nazwie 3D Manufacturing Format (3MF). Oprogramowanie obsługujące ten format przekształca własne dane do formatu 3MF i wysyła je do bufora drukowania systemu operacyjnego w celu wykonania wydruku 3D.

Po otwarciu projektu CAD w SOLIDWORKS można otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Drukuj3D poprzez kliknięcie Plik > Drukuj3D .

W menedżerze właściwości PropertyManager można określić opcje na kartach Ustawienia i Podgląd:

  • Wybrać drukarkę z listy dostępnych drukarek:
  • Zorientować i wyskalować model w objętości wydruku zdefiniowanej dla wybranej drukarki.
  • Wybrać opcje drukowania, takie jak jakość, procentowe wypełnienie (gęstość), podpory czy podstawa.
  • Zapisać plik w formacie używanym do drukowania 3D.
  • Wyświetlić podgląd analiz w celu oceny aktualnego zadania drukowania.
  • Zidentyfikować ściany, które wymagają podpory.
  • Wyświetlić linie prążków, aby ustalić, czy rozdzielczość wydruku jest wystarczająco dokładna.