Tworzenie nowego dokumentu SOLIDWORKS

Nowe dokumenty wykorzystują szablony jako bazę formatu i właściwości.

Szablony zawierają zdefiniowane przez użytkownika właściwości dokumentu, takie jak jednostki miary lub inne standardy opisywania szczegółów. Szablony pozwalają na zachowanie wielu różnych stylów dokumentu. Szablon może być dokumentem części, rysunku lub złożenia, który został zapisany jako szablon.

Aby utworzyć nowy dokument SOLIDWORKS, należy:

 1. Kliknąć Nowy (pasek narzędzi Standard) lub Plik > Nowy.
 2. W oknie dialogowym wybrać:
  Opcja Opis
  Początkujący Wyświetla ikony i objaśnienia dokumentów części, złożenia, i rysunku.

  Szablony określone w obszarze Opcje systemu > Szablony domyślne są używane zawsze przy tworzeniu nowych dokumentów bezpośrednio ze strony Nowicjusz.

  Kiedy otwieramy nowy dokument z samouczka SOLIDWORKS, użyty zostaje szablon samouczka. Szablon samouczka używa odpowiednich jednostek, orientacji widoku, itd. dla lekcji samouczka.

  Zaawansowany Wyświetla ikony szablonów na różnych kartach.
  Można:
  • Zobaczyć podglądy przy wybieraniu szablonów.
  • Dodać własne karty.
  • Uzyskać dostęp do szablonów samouczka z karty Tutorial (Samouczek).
  • Wybrać typy wyświetlania: Duże ikony , Lista lub Lista szczegółów .
 3. Wybrać typ dokumentu.
 4. Kliknąć OK.
  Nowe dokumenty można również otwierać z poziomu okna dialogowego Witamy. Podobnie jak na stronie Nowicjusz, w oknie dialogowym Nowy dokument SOLIDWORKS dokumenty tworzone z poziomu okna dialogowego Witamy zawsze wykorzystują szablony określone w obszarze Opcje systemu > Szablony domyślne .