Drukowanie

Opcje drukowania pozwalają na wydrukowanie aktywnego dokumentu, podgląd obrazu aktywnego dokumentu, zmianę ustawień drukarki i wyznaczenie części arkusza rysunku do wydrukowania. Możliwy jest też dostęp do urządzenia szybkiego makietowania.